Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 2. 2023

DF2022/283

Zálohové platby na energie

-462,49 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

1. 2. 2023

DF2022/282

Posyp inetným materiálom

27,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

1. 2. 2023

DF2022/281

Zálohová platba za energie

879,21 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

1. 2. 2023

DF2022/280

Za telefón

23,47 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Pitelová

1. 2. 2023

DF2022/279

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

158,53 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

1. 2. 2023

DF2022/251

Inštalácia nonDCOM - výpočtová technika

259,20 EUR

DATALAN, a.s., Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/276

Posypový materiál

430,80 EUR

ZEOCEM, a.s., 282, 09434 Bystré

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/278

Audit 2021

1 000,00 EUR

Ing. Erika Žilkayová, Hálova 1109/14, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/277

Sprostredkovanie VO - elektrická energia

990,00 EUR

Michal Slovák, 32, 95641 Žitná-Radiša

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/275

Nakládka vyfrézovaného materiálu

11,88 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/274

Elektro materiál

1 319,26 EUR

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/273

Východisková revízia OPaOS a elektr. práce

8 276,59 EUR

Jozef Palatický - ELPRA, 181, 96623 Lovčica-Trubín

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/272

Elektroinstalacia a materiál

6 018,89 EUR

Jozef Palatický - ELPRA, 181, 96623 Lovčica-Trubín

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/271

Za právne služby

1 034,22 EUR

JUDr. Samuel Baránik, advokát, Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava 1

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/270

Servisné služby IKT za 12/2022

60,00 EUR

IKT konzult s.r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/269

Meačný poplatok za telefón

25,03 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/268

Kniha s partnermi

1 320,00 EUR

CBS spol, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/267

Vyúčtovacia faktúra

357,70 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/266

Vypracovanie hydrogeologického návrhu ochranných pásiem vodného zdroja "Prameň u Štefankov"

240,00 EUR

RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS, Mariánska 6, 96801 Nová Baňa

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/265

Odvoz odpadu

720,70 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/264

Likvidácia odpadu

58,94 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/263

Príprava a predkladanie súhrnných správ o VO

180,00 EUR

eSYST, sro, M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/262

Zálohová platba za energie

415,81 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/261

Rozšírenie obecného rozhlasu

1 914,00 EUR

C S B spol. s r.o., Poľná 6372/16, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

1. 1. 2023

DF2022/260

Zálohové platby na energie

416,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 269