Obsah

VZN

Rok 2011

VZN o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 229x | 14.06.2018

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 304x | 14.06.2018

VZN-opatrovateľská-služba-2008 Stiahnuté: 276x | 18.06.2018

Stránka