Obsah

VZN

Rok 2011

VZN o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 250x | 14.06.2018

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 333x | 14.06.2018

VZN-opatrovateľská-služba-2008 Stiahnuté: 311x | 18.06.2018

Stránka