Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

Obec Pitelová

27. 12. 2018

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

12018

Neuvedené

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

17. 12. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

A1611467

52,19 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

30. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

4/2018

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

Obec Pitelová

30. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3/2018

1 000,00 EUR tisíc eur

ZO SZZP Pitelová

Obec Pitelová

30. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2/2018

700,00 EUR sedemsto

PITELOVČANIA občianske združenie

Obec Pitelová

26. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

1/2018

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obec Pitelová

23. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácii

BBRSC049302018

20,50 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

9. 10. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

38 956,25 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Pitelová

3. 9. 2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

4

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Pitelová

31. 8. 2018

Zmluva o účinkovaní

3

500,00 EUR päťsto eur

OZ SLAŠŤANSKÁ KAPELA

Obec Pitelová

31. 8. 2018

Zmluva o účinkovaní

2

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Milan Barát

Obec Pitelová

31. 8. 2018

Zmluva o účinkovaní

1

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Juraj Majer

Obec Pitelová

2. 8. 2018

Zmluva o dielo

2018/DE/01/008

97 359,77 EUR deväťdesiatsedemtisíctristopäťdesiatdeväť eur sedemdesiatsedem centov

STRABAG s.r.o.

Obec Pitelová

1. 8. 2018

ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

12018

1 000,00 EUR tisíc eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Pitelová

31. 7. 2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

25-7/2018

100,00 EUR

Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Pitelová

7. 5. 2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOD-02-5-2018-SK

280,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

25. 1. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030515673

22,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Pitelová

28. 4. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/300

2000/300

636,00 EUR

REMEK, s.r.o., Nálepkova 743/2, 94901 Nitra

Obec Pitelová

10. 1. 2014

Zmluva o pripojení Internet č. 2013041

2013041

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

30. 12. 2009

Zmluva na nakladanie s komunálnym odpadom

1/2009

1,00 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

17. 12. 2008

zmluva o pripojení

9901946277

0,59 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

15. 5. 2004

Hromadná licenčná zmluva

VP/04/05837/001

20,40 EUR

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-48 z 48